BİLGİ NOTU
 • Staj kredi sözleşmesinin 2 inci ve 3 üncü sayfaların satır sonlarının stajyer avukat ve kefili tarafından ayrıca imzalanması gerekmektedir. 4 üncü sayfanın altına kefil tarafından el yazısı ile ‘‘ ………..…………….’nin alacağı toplam borç miktarı ile faiz ve masraflardan müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumlu olacağım en yüksek miktar 14.000 Türk Lirasıdır.’’ ibaresi yazılarak tarih ve imza atılması gerekmektedir.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesine göre kefilin evli olması durumunda, kefilin eşi tarafından formun son sayfasındaki dilekçenin doldurulup imzalanması gerekmektedir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Staj kredisinin miktarı nedir?
  2016 yılı için staj kredisinin aylık miktarı 600,00 TL’dir. Her ayın ikinci iş günü banka hesaplarına aktarılır.
 • Staj kredisinin faizi nedir?
  Staj kredisinin faizi yıllık %10 basit faiz olup; ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde borcun tamamı ödendiği taktirde faiz talep edilmez.
 • Kredi için kefil gerekli midir?
  Staj kredisi için çalışan bir kefil gerekmektedir. Kefilin gelir belgesinin aslı ya da aslı gibidir onaylı olması gereklidir.
 • Kredinin muacceliyet tarihi nedir?
  Staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonraki tarihtir. (Yönetmeliğin 16. ve 17. maddeleri hariç)
 • Kredi ödemeleri nasıl yapılacaktır?
  Kredi ödemeleri, T.B.B.’ce stajyer avukat adına Denizbank da açılacak hesaba aktarılır.
 • Staj kredi borcumu nasıl ödeyebilirim?
  Kredi kartı ile, DenizBank şubelerinden T.C. Kimlik Numaranız ile staj kredi ödeme isteğinizi belirterek, Halk Bankası şubelerinden Kurumsal Tahsilat Menüsünü kullanarak yada aşağıdaki banka hesap bilgilerine göre ödeme yapabilirsiniz.

  Halk Bankası Yenişehir şubesi ;

  (EFT için) IBAN : TR87 0001 2009 2120 0016 0000 56,
  (Gişeden ödeme ve havale için ) Hesap No :16000057

  Denizbank Çukurambar şubesi ;
  IBAN: TR09 0013 4000 0026 5362 7001 37
  Hesap No : 2653627-471